allmänna Villkor för rezfitness
KÖP AV PRODUKTER & TJÄNSTER PÅ DEN HÄR HEMSIDAN INNEBÄR GODKÄNNANDET AV FÖLJANDE VILLKOR. ALLA KUNDER UPPMANAS TILL ATT LÄSA OCH GRANSKA VILLKOREN NOGGRANT INNAN KÖP
ALLMÄNNA VILLKOR REZFITNESS
1. ALLMÄNT

1.1
Köp av produkter och tjänster på den här hemsidan innebär godkännande av följande villkor (”Villkoren”). Alla kunder uppmanas att läsa och granska villkoren noggrant innan köp.

1.2
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när Du som konsument gör en beställning genom www.rezfitness.se (”Hemsidan”). Villkoren är endast tillämpliga för Dig som är konsument och som gör beställningar via Hemsidan. Avtal som ingås gäller mellan Dig och RezFitness.

1.3
De tjänster som RezFitness tillhandahåller är kost- och träningsprogram samt de produkter och tjänster som finns att tillgå på Hemsidan.

1.4
För att lägga en order på Hemsidan måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren fullständigt.

1.5
Genom att lägga en order via Hemsidan garanterar Du att du har fyllt 18 år eller att Du har fått målsmans godkännande att genomföra köp från RezFitness.

1.6
Ett avtal om köp ingås när RezFitness bekräftat Din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från RezFitness per e-post. RezFitness uppmanar Dig att spara orderbekräftelsen.

1.7
Inga av de här Villkoren påverkar Dina lagstadgade rättigheter.

1.8
RezFitness reserverar sig för eventuella tryck- och skrivfel.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1
Vid beställning via Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Priset anges i svenska kronor och inkluderar moms om 25 %. I det fall att momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp.

2.2
Betalning sker på det sätt som anges på Hemsidan.

2.3
Betalningen är fullgjord när den kommit RezFitness tillhanda.

2.4
Inga återbetalningar sker efter att programmet har kommit Dig tillhanda.
 
2.5
RezFitness förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka Din beställning (exempelvis om du har uppgivit felaktiga personuppgifter).

2.6
Du är införstådd med att Du vid första betalningstillfället förbinder dig att erlägga full betalning för kost- och träningsprogrammet.

2.7
Alla transaktioner som genomförs via RezFitness hanteras av en dedikerad tredje part som säkerställer att Din information är skyddad. Alla transaktioner görs genom betallösningar som Stripe och använder en SSL-kryptering. Dessa betalningar är säkra för alla typer av debet- och kreditkort. Din kortinformation lagras inte under denna process.

3. MEDICINSKA FÖRBEHÅLL

3.1
Användningen av kost- och träningsprogrammet sker på egen risk. RezFitness ansvarar inte för skador, sjukdom eller dödsfall.

3.2
Du ansvarar själv för att Du är fysiskt och psykiskt lämpad att delta i kost- och träningsprogrammet. RezFitness rekommenderar att Du kontaktar läkare om Du är minsta tveksam kring detta.

3.3
RezFitness har inte medicinsk kompetens att bedöma allergier, dieter, medicineringar, skador och sjukdomar och de eventuella risker dessa medför.

3.4
Du är införstådd med att Du bör uppsöka medicinsk vård om Du under ett träningstillfälle upplever symptom som trötthet, andningssvårigheter eller bröstsmärtor.

4. RESULTAT

4.1
RezFitness kan inte garantera att Du kommer att få samma resultat som visas i transformationerna. De lyckade transformationerna som visas på Hemsidan är riktiga erfarenheter från tidigare klienter som använt sig av RezFitness kost- och träningsprogram. Deras resultat är inte typiska och din erfarenhet kan variera baserat på utgångsläge, ansträngning, genetik och tidigare erfarenhet. RezFitness kommer att hjälpa Dig att börja din transformation mot Ditt mål och ge Dig resultat förutsatt att Du följer samtliga instruktioner. Du måste vara införstådd med att det kan krävas mer tid än den tiden programmet pågår för att Du ska nå ditt mål.

5. ÅNGERRÄTT

5.1
Köp via Hemsidan är inte återbetalningsbara. Du har därför ingen rätt att frånträda avtalet (ångerrätt).

5.2
Om Du är missnöjd med tjänsten vänligen kontakta RezFitness för att diskutera en lösning.

6. REKLAMATION

6.1
Du har rätt att reklamera tjänsten om den är felaktig. Om Du anser att tjänsten är felaktig måste Du meddela oss detta inom skälig tid från att Du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Rätten till reklamation upphör efter tre (3) år.

7. UPPHOVSRÄTT

7.1
RezFitness har laglig upphovsrätt till innehållet på Hemsidan vilket innebär att det är straffbart att kopiera och dela innehåll från Hemsidan.

7.2
Varje köpt och nedladdat program är endast licenserat för en användare. Det innebär att Du inte får kopiera, distribuera, dela och/eller överföra produkten eller produkterna till person eller tredje part.

8. PERSONUPPGIFTER

8.1
RezFitness behandlar alltid din personliga information med största försiktighet och sekretess.

8.2
De uppgifter som behandlas är personuppgifter som Du delar med oss eller som vi samlat in från Dig. De personuppgifter du delar med RezFitness används för orderhantering, information, marknadsföring och annat som syftar till att upprätthålla RezFitness tjänster.

8.3
När Du gör en beställning av kost- eller träningsprogram frånsäger Du dig rättigheterna till de bilder Du skickar in till RezFitness, såvida inget annat framgått innan Du gjort din beställning (exempelvis via mailkontakt).

8.4
RezFitness får dela och publicera resultat, konversationer, bilder och annat material som Du skickar in till RezFitness. Detta görs i marknadsföringssyfte, dels för att visa programmens effektivitet och resultat, dels för att stärka förtroendet hos framtida kunder.

8.5
RezFitness delar inte vidare information om Dig till tredje part.

9. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

9.1
RezFitness förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden. Alla ändringar av Villkoren kommer att publiceras på Hemsidan. De ändrade villkoren gäller från och med tidpunkten Du accepterar Villkoren i samband med att du lägger en ny order eller 30 dagar efter att de ändrade villkoren tillgängliggjorts på Hemsidan.

9.2
RezFitness rekommenderar att Du håller dig uppdaterad på Hemsidan regelbundet för att bli informerad om eventuella ändringar av Villkoren.

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

10.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter kontakt med RezFitness.

10.2
Vid tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska svensk lag tillämpas.

11. IKRAFTTRÄDANDE

11.1
Dessa allmänna villkor gäller från och med den 14 september 2019 och ersätter alla föregående villkor för tjänster till konsumenter.
Till beställning                   Till första sidan
Copyright @ RezFitness - All Rights Reserved
I DECLARE THAT I HAVE READ, UNDERSTAND AND AGREE TO THE CONTENTS OF THIS PERSONAL TRAINING AGREEMENT IN ITS ENTIRETY. I UNDERSTAND THAT THE ASSUMPTION OF RISK, WAIVER OF LIABILITY, AND PERSONAL TRAINING POLICIES AND PROCEDURES ARE INTENDED TO BE AS BROAD AND INCLUSIVE AS PERMITTED BY THE ALABAMA AND AGREE THAT IF ANY PORTION IS HELD INVALID, THE REMAINDER WILL CONTINUE IN FULL FORCE AND EFFECT.